Materiaalkosten onderbouw

Uit de opbrengsten materiaalkosten worden extra materialen bekostigd voor bijvoorbeeld de technische en creatieve vakken en verzorging. Door deze bijdrage kan de school extra kwaliteit leveren. Voor materiaalkosten vragen wij een bijdrage van € 12,50 in de onderbouw.

Klik hieronder om de minimaregeling aan te vragen als u gebruik wilt maken van deze aanbieding

Aanvragen

Heeft u al een minimaregeling en wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Klik dan hieronder om in te loggen.

Inloggen

Meer informatie over CSV Het Perron

Zit je/zit jouw kind wel op CSV Het Perron, dan moet je onderstaande stappen volgen om gebruik te kunnen maken van de regeling:

1. Ga naar de webwinkel van de school https://www.idealnet.nl/login-op-idealnet-nl/
2. Boek hier vervolgens een schoolreisje/excursie (activiteit), ouderbijdrage of huur voor een kluisje.
3. Kies bij betaalwijze voor ‘overschrijving’.
Je hoeft dan niet meteen te betalen. Via ‘mijn overzichten’ kunt u de factuur inzien/downloaden.
4. Wanneer je de factuur hebt opgeslagen, ga je terug naar veenendaal.mijnkindpakket.nl. Log in met jouw persoonlijke inloggegevens.
5. Zoek de aanbieding die past bij de boeking die je via de webwinkel van CSV Het Perron hebt gedaan onder ‘Middelbare school’. Klik op ‘Boeken’.
6. Onder de aanbieding zie je een blauwe balk met daarin de knop ‘Declaratie indienen’. Die klik je aan.
7. Vul het juiste kind, de juiste regeling, de kostensoort en het bedrag in en upload de factuur van de webwinkel van de school.
Je mag ook een foto van de factuur uploaden, zolang alles maar goed leesbaar is.
8. Als jouw declaratie is ingediend, zorgt Bureau Minimaregelingen ervoor dat de factuur betaald wordt aan de webwinkel CSV Het Perron.

De CSV is een school voor vmbo en praktijkonderwijs. De CSV is gevestigd op Het Perron, dé school voor beroepsonderwijs in Veenendaal. Het Perron is een nieuw, modern schoolgebouw met alle mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Je wordt hier goed voorbereid op je toekomst.
CSV biedt binnen het VMBO de volgende leerwegen aan:
•Theoretische leerweg
•Gemengde leerweg
•Kaderberoepsgerichte leerweg
•Basisberoepsgerichte leerweg

In alle leerwegen is leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk. Het LWOO is bedoeld voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze extra zorg nodig hebben om een diploma te behalen voor één van de leerwegen. Het is dus zelf geen leerweg. Leerlingen die eventueel voor LWOO in aanmerking komen, worden getest. De resultaten, samen met het onderwijskundig rapport van de basisschool, worden voorgelegd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die beslist over toelating tot het LWOO.

Levensecht leren, leren door doen!

De CSV bereidt je voor op je toekomst door levensecht leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Leren door doen betekent dat je veel leert én doet tijdens de praktijklessen.

Ieder schooljaar is er veel te doen tijdens de Projectweken, Vakkanjer-wedstrijden en iedere week in ons schoolrestaurant.

CSV Het Perron

Voorwaarden aanbieding

  • 12 tot 18 jaar
  • € 12,50

Minimaregelingen Rhenen is onderdeel van Bureau Minimaregelingen. U kunt ons elke werkdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur. Ons telefoonnummer is 033 - 30 35 460. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.