Welke minimaregelingen heeft Rhenen?

De minimaregelingen maken het mogelijk om vergoedingen te krijgen voor sporten voor volwassenen. En leuke dingen te doen buiten de deur. Binnen de minimaregelingen zijn er ook verschillende regelingen speciaal voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Welke minimaregelingen heeft de gemeente Rhenen?

 1. Doe mee-budget
  Via de regeling Doe mee–budget kunt u vergoedingen ontvangen voor lokale culturele, recreatieve en/of maatschappelijke voorzieningen of activiteiten. Met lokaal wordt bedoeld dat de vereniging, instelling, organisatie, winkel of bedrijf gevestigd is in de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude! U krijgt een persoonlijk budget waarmee u in uw online omgeving zelf kunt kiezen waaraan u dit budget besteed. Het Doe mee-budget is beschikbaar voor ieder lid van uw huishouden. Dit budget kunt u onder andere gebruiken voor:
 • Lidmaatschap wijk- of buurtvereniging
 • Kerktelefoon / Kerkradio
 • Bezoek bioscoop, schouwburg en evenementen
 • Kosten voor kleding en noodzakelijke sportattributen alleen i.c.m. lidmaatschap sportvereniging
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Lidmaatschap hobbyvereniging
 • Lidmaatschap consumentenorganisatie
 • Lidmaatschap kunstuitleen Veenendaal
 • Cursussen Open Universiteit, type- en taalcursussen
 • Lidmaatschap gehandicaptenorganisatie
 • Lidmaatschap ouderenbond, vakbond, mannen- en vrouwenorganisaties
 • Lidmaatschap allochtonenorganisaties
 • Kosten van een zwembadbezoek
 • Cursussen kunstzinnige vorming
 • Kosten van horecabezoek
 • Lidmaatschap toneel-, dans-, muziek- of  zangvereniging
 • Lokaal (binnen gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude) vervoer (buskaartje Connexxion of taxivervoer)
 1. Sportbudget Volwassenen
  Via de regeling Sportbudget Volwassenen kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten, of een deel hiervan, van een lidmaatschap bij een lokale erkende sportclub of -vereniging. U kunt een sportbudget ontvangen voor elk lid van uw huishouden dat 18 jaar of ouder is.Voor elk kind jonger dan 18 jaar kunt u een vergoeding voor sport en cultuur aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De aanvraag loopt via een intermediair.
   
 2. Vergoeding ID-kaart Via deze regeling kunt u kosteloos een nieuwe ID-kaart aanvragen als deze verlopen is, voor elk lid van uw huishouden dat 14 jaar of ouder is.
   
 3. Vergoeding computer/tablet basisschool
  Via de regeling Vergoeding computer/ tablet basisschool heeft u de mogelijkheid om eens per 5 jaar een computer, printer en/of tablet te boeken voor uw kind(eren) tussen 4 en 12 jaar oud. U kunt per huishouden één keer de vergoeding ontvangen, ongeacht het aantal kinderen in uw huishouden.
   
 4. Vergoeding schoolkosten middelbare school
  Via de regeling Vergoeding schoolkosten middelbare school kunt u een vergoeding ontvangen voor schoolkosten die door middelbare scholen als noodzakelijk worden geacht.
  Binnen de regeling Vergoeding schoolkosten middelbare school zijn er drie categorieën:
  • Vergoeding van een laptop of computer die voldoet aan de eisen van de school;
  • Een budget voor schoolbenodigdheden. Dit budget mag naar eigen keuze worden besteed aan schriften, pennen, tas, rekenmachine, woordenboeken, agenda, enz.;
  • Vergoeding van de ouderbijdrage. Dit is inclusief de verplichte ouderbijdrage, schoolreisjes en stagekosten.
   U kunt een vergoeding voor schoolkosten ontvangen voor elk kind uit uw huishouden van 12 jaar tot en met 17 jaar oud.
    
 5. Tegemoetkoming kosten mobiele telefoon en fiets
  Via de regelingen Tegemoetkoming kosten mobiele telefoon (één keer per drie jaar) en Tegemoetkoming kosten fiets (éénmalig) kunt u voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets en een mobiele telefoon.
   
 6. Tegemoetkoming kosten nieuwe kleding
  Via de regeling Tegemoetkoming kosten nieuwe kleding kunt u een budget ontvangen dat u in uw online omgeving kunt besteden aan kleding voor uw kinderen. U kunt een budget voor kleding ontvangen voor elk kind in uw huishouden van 4 tot en met 17 jaar oud.

Minimaregelingen Rhenen is onderdeel van Bureau Minimaregelingen. U kunt ons elke werkdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur. Ons telefoonnummer is 033 - 30 35 460. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.